Wybór soczewek okularowych - wskaźniki o największym znaczeniu

News

Wybierając soczewki okularowe powinniśmy mieć świadomość tego, że istnieje przynajmniej kilka czynników, które wymagają uwzględnienia przez nas. Jednym z najistotniejszych wydaje się współczynnik załamania światła w szkłach okularowych, który informuje nas o tym, jak wydajnie załamuje się światło. Jest stosunkiem prędkości światła w próżni podzielonym przez prędkość światła, które biegnie w materiale, z którego wykonana została soczewka. Tu sprawdza się zasada mówiąca o tym, że im współczynnik załamania światła w danym materiale jest wyższy, tym bardziej zakrzywiają się promienie.

Sama soczewka może być zatem cieńsza od tej, która charakteryzuje się niższym współczynnikiem załamania światła. Innym czynnikiem, którego nie powinno się pomijać jest tak zwana liczba Abbego. Określa się ją dla materiału, z którego jest wykonana soczewka, a ona sama może być definiowana jako wartość, która informuje nas o tym, jak mocno rozpraszają się różne fale światła w momencie, w którym przechodzą przez wspomniany materiał. Jeśli liczba Abbego jest niska, oznacza to, że materiał ma dużą dyspersję, a to oznacza, że zauważalne stają się aberracje chromatyczne. To właśnie te błędy optyczne najczęściej odpowiadają za widoczne, kolorowe aureole tworzące się wokół obiektów, w tym zwłaszcza wokół świateł. Same aberracje chromatyczne pojawiają się zazwyczaj na obrzeżach soczewek, przestają być więc szczególnie kłopotliwe, gdy patrz się bezpośrednio przez ich centralną część.

Oczywiście, liczba Abbego może być różna i najczęściej waha się od 59 w przypadku szkła optycznego do 30 w odniesieniu do poliwęglanów. Osoby, które zastanawiają się nad tym, jak uzyskać cienką soczewkę, powinny zastanowić się nad soczewkami asferycznymi. Krzywizna takiej soczewki zmienia się stopniowo począwszy od środka aż do jej brzegów. Pozwala to na używanie zdecydowanie bardziej płaskich krzywizn. Płaski kształt takich soczewek zapewnia nie tylko elegancję. Pozwala również na skuteczną walkę z tak zwanym efektem lupy, a niekiedy jest rozwiązaniem poprawiającym widzenie peryferyjne.